מירב היוגה - תקנון

תקנון

תקנון לחוג יוגה עם מירב צייג אשכנזי

 1. הצטרפות ליוגה היא ל 12 חודשים במנוי שנתי/חצי שנתי/3 חודשים לפעם בשבוע או 2-3 פעמים בשבוע.
 2. התשלום באשראי, בצ'קים או במזומן מראש.
 3. יש לחתום על הצהרת בריאות אחת לשנה ולהביא אישור רפואי במידת הצורך.
 4. במנוי שנתי בלבד ניתן המנוי לביטול עם הודעה של חודש מלא מראש בכתב במייל או בווטסאפ אישי למירב.
 5. במידה ונרכש מנוי בהנחה ובוטל יחושב הפער של ההנחה ויקוזז מהזיכוי. מחיר מנוי שיש עליו הנחה הוא למנוי שנתי בלבד.
 6. אין החזר כספי עבור חלקי חודש או שיעורים שלא נוצלו.
 7. ניתן להקפיא את המנוי, בהודעה מראש בלבד, למשך 30 יום מצטברים לבעלי מנוי שנתי בלבד ושבועיים במנוי חצי שנתי. ימי ההקפאה יתווספו לסוף תקופת המנוי באישורה של מירב.
 8. הנהלת הסטודיו של חן מזרחי ומירב צייג איננה אחראית לאובדן או גניבת חפצים בתחום הסטודיו.
 9. מירב צייג שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע מהתקנון לפי שיקול דעתה.
 10. מירב צייג רשאית לשנות את זהות הצוות או מערכת השעות.
 11. בחגי ומועדי ישראל כולל ערב תשעה באב וערב יום הזיכרון ובימי חו"ל המועד לא יתקיימו שיעורים.